دکتر علی شریعتی

دکتر ِشریعتی می‌نویسد:
 
کسانی هستند که فضای اندیشیدن آنها بر پول است،
 
مگر نمی‌بینیم کسانی را که امروز با پدرزنشان ازدواج می‌کنند،
 
 این مگر برای پول نیست؟

نه دوست داشتن، نه عشق، بلکه بر اساس مقدار پول یا مثلا
 
تعداد قوم و خویش که همسرش دارد. کسی که این محاسبه
 
را می‌کند حتی احساسات غریزی حیوان را هم ندارد.

برای اینکه وقتی یک حیوان نر و ماده به هم می‌چسبند،
 
می‌خواهند غریزه جنسی‌شان را ارضاء کنند، همان غریزه باز هم
 
 معنوی‌تر از این کاسبی است، هیچ وقت یک الاغ نر به خاطر پالان
 
 الاغ ماده و یا به خاطر قالیچه و امثالهم به طرف آن کشش
 
 پیدا نمی‌کند، وقتی انسان فضای اندیشه‌اش تا این حد سقوط
 
می‌کند، از الاغ هم پایین‌تر است!

/ 0 نظر / 12 بازدید