عبادت

عبادت : کوفتن و هموار کردن ناهنجاری ها و دست انداز های خویشتن است ,

تا انسان راهی شود راسته و هموار در زیر پای اراده ی حاکم بر هستی .

دکتر علی شریعتی / کتاب شیعه / صفحه 66
/ 0 نظر / 25 بازدید