شیعه

چرا شیعه که از حج می آید از خرید و بازار و ضبط صوت می گوید


چو در بازگشت از کربلا , سخن از زیارت و احساسی که داشته است !؟

دکتر علی شریعتی / کتاب شیعه

/ 0 نظر / 13 بازدید