گوسفندی

گوسفندی ذبح کن ! و لقمه ای به گرسنه ای ببخش ! وه ! که این حج , کلافه ام می کند !  چهار سال است که هنوز از حج باز نگشته ام ! هنوز حاجی نشده ام ! دکتر علی شریعتی / گفتگو های تنهائی / صفحه 1031

/ 0 نظر / 23 بازدید