همسایه من

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند

 

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد !

 

در بیکرانه زندگی دو چیز افسونم کرد

آبی آسمان که می بینم و میدانم نیست و خدایی که نمی بینم و میدانم که هست..

( دکتر علی شریعتی )

/ 0 نظر / 12 بازدید