یاور همیشه مومن

خداست دارد خدائی میکند

مهر 97
4 پست
شهریور 94
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
بهمن 90
5 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !