یاور همیشه مومن
خداست دارد خدائی میکند
» ظلمت :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» ""سه دنیا در یک زندان "" :: ۱۳٩۳/٧/۳
» گوسفندی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» عشق :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» خوش به حال مسافرکش های میدان آزادی / هر روز آزادانه فریاد میزنند آزادی، آزادی :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» فریب :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» زن بدکاره :: ۱۳٩٢/۸/٩
» عبادت :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» خودشه :: ۱۳٩٢/٥/٥
» همسایه من :: ۱۳٩٢/٥/٥
» دنیا را نگه دارید :: ۱۳٩٢/٢/٢
» قربانی :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» شیطان :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» شیعه :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» حلاج شهرم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» کاربرد وبلاگ ها :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» وبلاگ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» وبلاگ چیست ؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» مقدمه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» جامعه وبلاگ نویسی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» زندگی :: ۱۳٩٠/٩/٢
» بازی زندگی :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ((دکتر علی شریعتی)) :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» دکتر علی شریعتی :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» سال نو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» من و تو :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» ایران :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

ترجیح میدهنم با کفشهایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم
نويسندگان
امکانات وب